COVID-19

TESTA DIG OCH TA REDA PÅ OM DU HAR HAFT COVID-19


Har du haft symtom såsom halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär? Dessa symptom kan vara tecken på att du haft eller har Covid-19.


Just nu kan du enkelt testa dig genom ett blodprov och få svar efter 2-4 arbetsdagar till din digitala journal.


Copyright © 2019 Stressfrid.se. All rights reserved. 

KONTAKT:

SOCIALA MEDIER: