FÖR DIG SOM DRABBAS UTMATTNINGSSYNDROM

FÖR DIG SOM DRABBATS AV UTMATTNINGSSYNDROM


För att få svar på vad utmattningssyndrom är, men framförallt vad man kan göra för att bli frisk, var den självklara personen att intervjua Marie Åsberg.

Marie Åsberg myntade uttrycket utmattningssyndrom och tillsammans med sin forskargrupp på Karolinska Institutet ökade hon kunskapen om sjukdomen. Som depressionsforskare upptäckte hon att hos patienter som insjuknat i utmattningssyndrom klingade depressionen av medan tröttheten kvarstod. Det fanns alltså en skillnad på depression och utmattning. De konstaterade att utmattningssyndrom var en egen diagnos som krävde en annan rehabilitering än den som rekommenderas till de med exempelvis utmattningsdepression.

STRESS


Stress är kroppens reaktion på fysiska, mentala eller känslomässiga påfrestningar. Det som avgör hur bra du tål stress är bland annat psykologiska faktorer samt din sömn- och näringsstatus. Det innebär dock inte att du som drabbas av utmattningssyndrom haft en lägre stresströskel.

Det är snarare tvärtom.


Du som drabbas av utmattningssyndrom har ofta högre stresströskel som gör att du pushar kroppen mer än vad den egentligen klarar av.


SÖMN


Dålig sömn är ofta det första tecknet på att du är på väg att bli sjuk på grund av stress. Sömnen är viktig för vår återhämtning och påverkar hur vi mår både psykiskt och fysiskt. Det är därför något vi

bör vårda och prioritera.


För att lära mig om sömn har jag intervjuat Christian Benedict som är en av landets främsta sömnforskare.


KOST


Att ha en balanserad kost är viktigt för alla människor, men särskilt viktig är den när du är sjuk. Du behöver få i dig rätt näring och undvika det som belastar din redan utmattade och stressade kropp ytterligare.

ÅNGEST OCH DEPRESSION


Det är vanligt att du har ångest när du är sjuk med utmattnings- syndrom. Att vara slutkörd dagligen tär på psyket. Och att ofta känna stress ökar risken för ångest. Även depression förekommer ofta

som en samsjuklighet.


För att få en förståelse över vad ångest och depression är samt svar på vad du kan göra för att dämpa bland annat ångesten har jag intervjuat psykologen Katrin Söderlund.


FYSISK AKTIVITET


Att komma igång med fysisk aktivitet är en viktigt del i behandlingen av utmattningssyndrom. Att träna och röra på sig gör att belastningen på din kropp minskar, du blir piggare och får en bättre sömn.


Fysisk aktivitet påverkar även ditt mentala mående. Det är dock viktigt att du börjar försiktigt och utökar successivt.

SJUKFÖRSÄKRING


Många som är sjuka pga stress har idag problem med Försäkringskassan. Man önskar att det vore givet att när du är sjuk går du till läkaren och att sedan läkarens sjukskrivning genom sjukintyget ska räcka för att Försäkringskassan ska bevilja dig sjukpenning. Tyvärr fungerar det inte

alltid så. 


För att läsa mig om lagar och regler rörande vår sjukpenning har jag intervjuat sjukförsäkringsexperten Göran Söderlund.


Göran Söderlund har arbetat på Försäkringskassan i över trettio år. Idag är han pensionär och arbetar med att hjälpa människor med sjukförsäkringsärenden

SJÄLVKÄNSLA OCH PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA

SJÄLVKÄNSLA


Forskning tycks visa på att utbrändhet ofta är ett resultat av att inte kunna säga neh och att inte veta sina gränser. 


För att få svar på mina frågor har jag intervjuat Maarit Johnson som har forskat närmare 30 år om självkänsla. 

PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA


Både låg självkänsla och prestationsbaserad självkänsla är väldigt vanligt hos människor som drabbats av utmattningssyndrom.


För att lära mig mer om prestationsbaserad självkänsla har jag intervjuat forskaren Lennart Hallsten som myntade uttrycket prestationsbaserad självkänsla.Lifehacks till dig som lever i en stressad vardag

Copyright © 2019 Stressfrid.se. All rights reserved. 

KONTAKT:

SOCIALA MEDIER: