PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA

PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA

Prestationsbaserad självkänsla innebär att du strävar efter en god självkänsla genom att prestera. Det handlar inte om nivån på självkänslan utan HUR du skaffar din självkänsla. Den kan vara instabil, det vill säga hög ibland och låg ibland.


Det viktiga för människor med prestationsbaserad självkänsla är att känna sig duktiga för sig själv och andra. Man kan ha prestationsbaserad självkänsla exempelvis på arbete men inte hemma, eller tvärtom.

VARFÖR HAR DU EN PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA?


Att du har en prestationsbaserad självkänsla kan dels vara genetiskt, precis som många av våra andra personlighetsdrag. Det kan också bero på vilken bakgrund du har och vilka förväntningar du sätter på dig själv. Både miljön inom och utanför familjen har betydelse.


Det är vanligare att kvinnor har en prestationsbaserad självkänsla. Varför det är så kan ligga i att tjejer och kvinnor förväntas vara duktiga. Det kan också vara så att männens arbete värderas högre och kvinnor därför måste prestera mer för att duga.

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT ARBETA MED DIN PRESTATIONSBASERADE SJÄLVKÄNSLA?


Du behöver förstå att kraven är orimliga och sänka förväntningar på dig själv. För att göra det krävs att du inser och accepterar att du sätter ditt egna värde efter prestation och nästa steg är att genomskåda självkänslan. Försöka att arbeta med good enough.


Det finns hjälp att få och kognitiv beteendeterapi är något som rekommenderas. Du behöver lära dig att säga nej och minska kontroll- och prestationskraven.

SÅ VET DU OM DU HAR EN PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA


För att ta reda på om du har prestationsbaserad självkänsla utarbetade forskaren Lennart Hallsten en enkät.


Enkäten går ut på att svara på nedanstående 4 påståenden där man får svara mellan 1-5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt.Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig.

Jag känner ibland att jag måste vara lite bättre än andra för att duga inför mig själv.

Min självkänsla är alltför mycket beroende av vad jag åstadkommer i mina dagliga sysslor.

Jag känner ibland ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt här i livet.

Räkna ihop hur många poäng du får. Har du 16 poäng eller mer så har du en prestationsbaserad självkänsla.

ANDRA HAR OCKSÅ LÄST:

ÅNGEST OCH DEPRESSION

Vad är ångest och vad kan du göra för att dämpa den? Psykologen Katrin Söderlund ger sina bästa tips.


Läs mer


SJÄLVKÄNSLA

Hur kan du jobba på din självkänsla. Läs råden från forskarna som forskat om självkänsla.


Läs mer

STRESS

Vad är stress och vad kan du göra för att dämpa stressen? Stressforskaren Töres Theorell ger sina bästa tips.


Läs mer

Copyright © 2019 Stressfrid.se. All rights reserved. 

KONTAKT:

SOCIALA MEDIER: