SJÄLVKÄNSLA

SJÄLVKÄNSLA


Man kan säga att självkänsla är den grundinställning du har till dig själv och hur du värderar dig. Det är en inre känsla av att känna att du duger som du är trots dina brister och skavanker. Med en bra självkänsla har du självrespekt och integritet som underlättar när det gäller att sätta gränser och säga nej till orimliga krav.


För att få svar på mina frågor har jag intervjuat Maarit Johnson som har forskat närmare 30 år om självkänsla. Hon berättar att utbrändhet ofta är ett resultat av att inte kunna säga nej och inte veta sina gränser.

Texterna är tagna ur boken STRESSFRID. Är du intresserad av att lära dig mer om självkänsla? Tryck på knappen för att läsa mer om boken.

Copyright © 2019 Stressfrid.se. All rights reserved. 

KONTAKT:

SOCIALA MEDIER: