STRESS

VAD ÄR STRESS OCH VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR DU STRESSAR?

Stress är kroppens reaktion på fysiska, mentala eller känslomässiga påfrestningar. Det som avgör hur bra du tål stress är bland annat psykologiska faktorer samt din sömn- och näringsstatus. Det innebär dock inte att du som drabbas av utmattningssyndrom haft en lägre stresströskel. Det är snarare tvärtom. Du som drabbas av utmattningssyndrom har ofta högre stresströskel som gör att du pushar kroppen mer än vad den egentligen klarar av.


När du upplever stress tolkar hjärnan det som ett hot och larmar till ditt sympatiska nervsystem. Ditt sympatiska nervsystem är en del av det autonoma nervsystem som bland annat styr andning, blodtryck och puls. Nervsystemet säger till din kropp att utsöndra stresshormoner som adrenalin, kortisol och noradrenalin i blodet. Stresshormonerna i sin tur gör så att hjärtat pumpar extra hårt, att pulsen höjs och ser till att musklerna bli fyllda med mer blod. Detta för att du ska lyckas gå till attack eller springa därifrån. Kroppen reagerar på stress på samma sätt som den gör på hot och fara.

De delar av din kropp som inte behövs nedprioriteras, exempelvis din hud och matsmältning. Det är anledningen till att du ofta får hudproblem och problem med tarmarna när du utsatts för långvarig stress.


Idag är ”farorna” andra än förr men skapar samma stressreaktion. Det kan vara stress och krav från arbete, att klara av att betala sina räkningar eller hinna hämta barnen i tid från förskolan.

VARFÖR TAR DET LÅNG TID ATT ÅTERHÄMTA SIG EFTER LÅNGVARIG STRESS?

I din hjärna finns runt 100 miljoner nervceller. För att hjärnan ska fungera bra måste kommunikationen mellan nervcellerna fungera bra. Vid kronisk stress har du en sämre kontakt mellan storhjärnan samt mellanhjärnan. Detta då systemet som förmedlar stressreaktioner varit på under lång tid.


Man har även upptäckt att du som skadats av långvarig stress har en förändrad struktur i ett visst område i pannloben. Pannloben är bland annat viktig för din koncentrationsförmåga och din förmåga att planera. Detta är anledningen till att du ofta upplever kognitiva besvär såsom svårigheter med fokus och koncentration.


Även amygdala, ett annat område i hjärnan, är förändrad men i detta fall förstorad. Amygdala aktiverar vår sympatiska nervsystem och när vi upplever stress gör den oss redo för kamp eller att fly. Vid långvarig stress blir nervkopplingarna i amygdala överaktiva vilket har ett samband med den ökade oron och ångesten. En förändring i amygdala påverkar även hippocampus arbetssätt som är förklaringen till att du ofta har svårt med minnet.


Det är med andra ord stora skador som skett i hjärnan vilket är förklaringen till varför det också tar lång tid att återhämta sig. Kroppen behöver skapa nya förbindelser mellan nervceller igen och detta tar tid. Forskning visar dock att det finns goda förutsättningar för att hjärnan ska återhämta sig.

Copyright © 2019 Stressfrid.se. All rights reserved. 

KONTAKT:

SOCIALA MEDIER: