FÖR ANHÖRIG ELLER ARBETSGIVARE

TILL ANHÖRIGA

Att se en nära anhörig drabbas av utmattningssyndrom där livet förändras kan kännas tufft och skrämmande även för omgivningen. Det kan vara svårt för de anhöriga att veta hur man ska förhålla sig till personen som är sjuk och situationen.


Personen de kände som energisk, ambitiös och driven är nu kanske orkeslös, trött och nedstämd. Sjukdomen påverkar ofta hela den drabbades omgivning. Det blir en omställning och påfrestning för alla.


I boken Stressfrid finns ett helt kapitel tillängnat till den drabbades anhöriga. Detta för att skapa förståelse för sjukdomen samt komma med konkreta tips hur man kan hjälpa till som anhörig.

ENERGIN ÄR OJÄMN

Som sjuk med utmattningssyndrom är energinivån olika mycket olika dagar. Vissa dagar har den drabbade mycket energi och vissa dagar orkar hen inte ens lämna hemmet. Det kan därför vara svårt att förstå sig på sjukdomen.


När ni träffar den drabbade ger hen troligen ett intryck av att vara pigg och glad. Dels anstränger sig hen men det kan också vara så att just den dagen är en dag med bra energi.


Anledningen till att den drabbade har låg energi en dag kan bero på att den drabbade använt sig av för mycket energi och då fått ett så kallat bakslag. Om man förbrukar mer energi än vad man har får man betala tillbaka kommande dagar. Dagar med mindre energi kan också komma utan anledning. Så ser rehabiliteringen ut.


Energinivån på dagarna går inte att styra. Den drabbade kan exempelvis inte vila sig i form under fredagen inför en aktivitet på lördagen och då ha en dag med bra energi. (Däremot rekommenderas lugna dagar innan och efter en dag som kräver mer energi).


Det kan vara svårt för den drabbade att boka in aktiviteter då hen inte kan veta hur dagsformen av energi är just den dagen. Att få besked om den drabbade kan komma på en fest, ett dop eller en middag kan därför vara svårt. Detta eftersom det är omöjligt för hen att kunna veta hur energin är då. Och är energin låg bör hen stanna hemma. Försök därför ha förståelse för detta och sätt ingen press utan ha en öppen inbjudan.

VARFÖR BLIR MAN SJUK?

En vanlig missuppfattning om sjukdomen utmattningssyndrom är att personen som insjuknat känner efter för mycket. Att den drabbade borde rycka upp sig och tänka positivt.


Människor som drabbas av utmattningssyndrom är oftast högpresterande och ambitiösa. De har en stor tilltro på sin egna förmåga då de oftast klarat av tuffa stunder tidigare i livet. Detta gör att de pushar sig mer än vad som är rimligt.


Att bli sjuk med utmattningssyndrom handlar om långvarig stress och det är oftast flera faktorer som spelar in. Brist på återhämtning är det som ligger till grund. Det är inte en enstaka händelse som gör en sjuk utan det handlar om stress under en längre period utan återhämtning.

ETT PAR TIPS TILL DIG SOM ANHÖRIG

STÄLL INGA KRAV

HA TÅLAMOD

GLÖM INTE DIN EGNA ÅTERHÄMTNING

Det är viktigt att personen som är sjuk inte känner några krav. Om du är partner med personen i fråga är det bra om du tar på dig större ansvar över hushållssysslorna ett tag. Detta eftersom den drabbade behöver få en möjlighet att prioritera sin återhämtning och rehabilitering. Be om hjälp från släkt och vänner så att du själv ska orka.


Att orka fokusera, minnas och sköta allt det administrativa kring sjukskrivningen kan vara svårt. Hantering med sjukskrivningen ställer krav på den drabbade som kan kännas överväldigande. Detta är tacksamt om du som anhörig kan hjälpa den drabbade med.


Personen som insjuknat är på botten. Även om den drabbade ger ett piggt, glatt och energiskt intryck är hen inte frisk. Det är därför viktigt att inte luras av denna fasad. En person som insjuknat i utmattningssyndrom vill ofta göra sitt bästa för att ge ett bra intryck, vara glad och inte verka trött.


Då personer med utmattningssyndrom oftast vill hjälpa andra och har svårt att säga nej är det extra viktigt att du inte belastar hen med något. Detta gäller både praktisk hjälp men även mental stöttning. Allt sådant tar av energin som den drabbade nu har begränsat av.

Det är en tuff resa för både den utmattade och anhöriga. Hjärnan tar tid på sig att läka. En person som är sjuk i utmattningssyndrom är på grund av tröttheten ofta både irriterad och orolig. Det du kan göra är att försöka ge personen en känsla av trygghet, att ni löser detta tillsammans. Att du finns där för hen och att allt kommer att bli bra. Du behöver ha tålamod och vara stark.

Är du partner med den utmattade har din vardag också påverkas väldigt mycket då din partner blev sjuk. Det är viktigt att du inte glömmer bort dig själv under denna tid.


För att du ska orka behöver du planera in återhämtning och det är bra om du behåller dina egna aktiviteter och intressen så du också får en paus i vardagen. Se dock till att ni får hjälp med barnen ifall den utmattade har svårt att klara av barnen själv. Be vänner och föräldrar om hjälp.

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE

Som arbetsgivare är det bra om du är lyhörd för signaler på hög stressbelastning och uppmuntrar till återhämtning. Du kan behöva se över de organisatoriska förutsättningarna för arbetet samt den sociala arbetsmiljön.


Det är av stor betydelse att planera arbetsåtergången väl för medarbetare som varit sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa. Klicka på länkarna nedan för att få mer specifika tips. 

TECKEN ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ SOM ARBETSGIVARE

MER ÖVERTIDSARBETE

Övertidsarbete kan bero på att arbetsbelastningen är för hög och arbetsuppgifterna är för många. Det kan också bero på att arbetstagaren har mindre energi och får sämre koncentrationsförmåga vilket oftast är ett tecken på en början på en utmattning. SVÅRIGHETER ATT PASSA ARBETSTIDER 

Flera upprepade tillfällen där en arbetstagare har svårt att passa arbetstider kan ses som ett varningstecken. TRÖTTHET EFTER AVSLUTAT ARBETSPASS

Om man efter ett arbetspass är trött och detta är något man i vanliga fall inte brukar vara kan det också ses som ett varningstecken. Trötthet brukar vara ett av de första symptomen. Här gäller det att bromsa i tid. MINDRE INTRESSE OCH ORK FÖR FRITIDSAKTIVITER SAMT SOCIALT TILLBAKADRAGENHET
När energin blir begränsad är det lätt att man drar sig undan för att det inte finns ork för socialt umgänge. TVIVEL PÅ SIN EGNA KOMPETENS

Tron på sin egna förmåga sänks när energin inte räcker till.MINSKAT ENGAGEMANG I ARBETSUPPGIFTERNA

Drivet och engagemanget försvinner när energin begränsas. 

Copyright © 2019 Stressfrid.se. All rights reserved. 

KONTAKT:

SOCIALA MEDIER: