SJÄLVKÄNSLA

SJÄLVKÄNSLA

MED STÖD FRÅN FORSKAREN MAARIT JOHNSON

SJÄLVKÄNSLA

GRUNDINSTÄLLNINGEN DU HAR TILL DIG SJÄLV

Man kan säga att självkänsla är den grundinställning du har till dig själv och hur du värderar dig. Det är en inre känsla av att känna att du duger som du är trots dina brister och skavanker.


Med en bra självkänsla har du självrespekt och integritet som underlättar när det gäller att sätta gränser och säga nej till orimliga krav.


För att lära oss om självkänsla har vi intervjuat Maarit Johnson som har forskat närmare 30 år om självkänsla. Hon berättar att utbrändhet ofta är ett resultat av att inte kunna säga nej och inte veta sina gränser.

SKILLNADEN MELLAN

SJÄLVKÄNSLA & SJÄLVFÖRTROENDE

För att förstå hur allt hänger ihop kan det vara bra att reda ut skillnaden mellan begreppen självkänsla och självförtroende.

SJÄLVKÄNSLA

- GRUNDINSTÄLLNINGEN DU HAR TILL DIG SJÄLV

Man kan säga att självkänsla är den grundinställning du har till dig själv och hur du värderar dig. Det är en inre känsla av att känna att du duger som du är trots dina brister och skavanker. Med en bra självkänsla har du självrespekt och integritet som underlättar när detgäller att sätta gränser och säga nej till orimliga krav.

SJÄLVFÖRTROENDE

- DIN TILLTRO TILL DIN FÖRMÅGA ATT PRESTERA

Självförtroende är din tilltro till din förmåga att prestera inom olika områden. Du kan ha ett gott självförtroende i ditt arbete, en sport du utövar eller när det gäller att finna en framtida partner. Du kan ha ett bra självförtroende inom ett område och ett sämre inom ett annat. Ett bra självförtroende kan påverka din självkänsla tillfälligt på ett positivt sätt, men däremot inte på djupet.

BOKEN STRESSFRID

I boken Stressfrid finns ett helt kapitel om självkänsla där forskaren Maarit Johnson ger sina bästa tips och råd om självkänsla.

ÖVNINGAR/TANKESÄTT FÖR

BÄTTRE SJÄLVKÄNSLA

SKRIV NER DINA TANKAR

Om du har jobbiga tankar kan ett bra sätt att bli av med dessa vara att skriva ner dem. På det sättet processar du dem.


Du kan också prova skriva ett uppmuntrande meddelande till dig själv på samma sätt som du hade skrivit till en vän som var i samma sits som du är i nu.

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT

Lura din kropp att du har en bra självkänsla. Upp med hakan, ner med axlarna, tar ett par djupa andetag och le. Du klarar detta.


Genom kroppsspråket och dina tankar styr du även processerna i hjärnan.

ÖVA PÅ ATT SÄGA NEJ

Fundera på situationer där du borde sagt nej. Sätt upp mål där du kan dra gränser eller säga nej. På detta sätt synliggör du mönster i ditt liv som kan vara bra att förändra.


Att säga ja till att hjälpa någon annan kan ibland vara ett nej till att hjälpa dig själv. Just nu behöver du prioritera dig själv.

TACKSAMHETSÖVNING

Sätt dig en stund varje dag för dig själv och gör en tacksamhetsövning.


Vad är du tacksam för idag? Vad var bra under dagen?

HAR DU EN

PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA?

Försöker du bevisa ditt värde genom att vara duktig? Känner du att du behöver vara lite bättre än andra för att duga inför dig själv? Då kanske du har en prestationsbaserad självkänlsa.

Läs mer om prestationsbaserad självkänsla och gör testet här.

ANDRA HAR OCKSÅ LÄST...

KOSTTILLSKOTT TILL EN

STRESSAD KROPP

VAD SÄGER FORSKNINGEN

OM UMS?

UTMATTNINGSEXPERTENS TIPS

FÖR LYCKAD REHABILITERING

ANDNINGSÖVNING FÖR ATT

DÄMPA DIN ÅNGEST

SÅ LYCKAS DU UPPNÅ

DJUPSÖMN

DEPRESSION KAN BERO PÅ

PROBLEM MED SKÖLDKÖRTEL