UTMATTNINGSSYNDROM

UTMATTNINGSSYNDROM

MED STÖD FRÅN FORSKAREN MARIE ÅSBERG

UTMATTNINGSSYNDROM

LÅNGVARIG STRESSBELASTNING UTAN ÅTERHÄMTNING

Utmattningssyndrom uppkommer efter att du utsatts för långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det som karaktäriserar sjukdomen är en uttalad brist på energi. Det räcker inte med några dagars vila för att du ska känna dig pigg igen.


Att få kunskap om sjukdomen kan underlätta din rehabilitering. Det hjälper dig förstå vad som händer och varför du behöver prioritera din rehabilitering.

SYMPTOM FÖR

UTMATTNINGSSYNDROM

KROPPSLIGA SYMPTOM

✔️   Sömnproblem


✔️   Trötthet


✔️   Tarmproblem


✔️   Huvudvärk och yrsel


✔️   Tryck över bröstet

 

✔️   Hjärtklappning


✔️   Värk i nacke och axlar

KOGNITIVA SYMPTOM

✔️   Sämre logiskt och strukturerat tänkande


✔️   Koncentrationssvårigheter


✔️   Minnessvårigheter


✔️   Svårt att hålla en röd tråd i ett samtal


✔️   Fokuseringssvårigheter

PSYKISKA

SYMPTOM

✔️   Nedstämdhet


✔️   Oro och ångest


✔️   Ibland utvecklas en depression

MASKROSBARN

Det finns idag idéer om att det kan finnas ett samband mellan de som drabbats av utmattningssyndrom och maskrosbarn.


Maskrosbarn är barn med en tuff uppväxt som lyckas klara sig bra i livet trots sämre förutsättningar. Precis som en maskros som blommar fram vackert genom den hårda asfalten så klarar sig maskrosbarn riktigt bra.


När du som som ung utsätts för mycket stress vänjer du dig med att livet kan vara kämpigt och blir extra stresstålig. När du sedan utsätts för stressade situationer med brist på återhämtning lyssnar du inte på de signaler från kroppen som säger ifrån. Detta då du har en stor tilltro till din egna förmåga att hantera tuffa och stressade situationer.

UTMATTNINGSSYNDROM KAN DELAS IN I

3 OLIKA FASER

FÖRSTADIET


Under förstadiet börjar kroppen säga ifrån och du märker av symptom som exempelvis sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet. Under denna period har du möjlighet att bromsa och då inte riskera att insjukna med utmattningssyndrom.

DEN AKUTA FASEN


När du hamnat i denna fas är du sjuk med utmattningssyndrom.


Beroende på hur djupt du insjuknat kan fasen se olika ut och tiden det tar att tillfriskna är också olika lång. Oftast är det först nu du blir sjukskriven.

ÅTERHÄMTNINGSFASEN

Det är under denna fas som du ska finna balans i livet. Du behöver hitta ditt sätt att återhämta dig och prioritera dig själv samt din rehabilitering.


Det gäller att du är noggrann med att lyssna på kroppen och anpassar dina dagar och aktiviteter efter dagsformen.

HAR DU SÖMNSVÅRIGHETER, KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER OCH KÄNNER NEDSTÄMDHET? 

Då behöver du söka hjälp och satsa på återhämtning. Det är viktigt att du får förståelse för vad det är som gör dig stressad så du kan göra en förändring.

Om du lyssnar på din kropp i detta stadie finns goda förutsättningar att du inte blir sämre.

FORSKNING OM UTMATTNINGSSYNDROM

 LIVET EFTER

EN UTMATTNING 

HJÄRNAN BEHÖVER ÅTERHÄMTNING


Precis som sjukdomar såsom stroke och hjärnskakning eller vid cellgiftsbehandling blir hjärnan och kroppen trött efteråt. Hjärnan har påverkats och det tar tid för den att återhämta sig. Detta går inte att styra utan du får ge hjärnan den tid och återhämtning den behöver.

BROMSA I TIDIGT SKEDE


En vanlig myt är att det alltid tar lång tid att återhämta sig från utmattningssyndrom. Detta stämmer inte alls utan detta är individuellt.

Det finns ett samband mellan hur länge det tog innan du insjuknade och hur länge det tar att tillfriskna. Om du i ett tidigt skede lyssnat på kroppen när den sa ifrån behöver det inte ta lång tid att bli frisk.

STRESSKÄNSLIGHET KVARSTÅR


Det går att bli frisk från utmattningssyndrom och de flesta symtomen kan du bli av med. Det enda symptomet som många har kvar och som man inte vet ifall du någonsin blir av med är stresskänsligheten. Många som en gång blivit sjuka blir dock duktiga på att lyssna på kroppen.

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅTERHÄMTNING


Det finns forskning som visar att du har kvar en del kognitiva nedsättningar såsom exempelvis koncentrations- och minnesstörningar. Många känner sig också fortfarande trötta. Forskning visar dock på att det finns goda förutsättningar för hjärnan att återhämta sig.

DEPRESSION OCH ÅNGEST FÖRSVINNER


Depressionen och ångesten, som är vanligt vid utmattningssyndrom försvinner hos de allra flesta.

BOKEN STRESSFRID

I boken Stressfrid finns ett helt kapitel om utmattningssyndrom där forskaren Marie Åsberg ger sina bästa tips och råd gällande utmattningssyndrom.


REHABILITERINGSKURVAN

Vägen till att bli frisk är inte rak. Ibland får du en dipp på grund av att du använt dig av mer energi än vad du har och därför får du ett så kallat bakslag. Ibland kommer du ha dagar med sämre energi utan förklaring, så ser rehabiliteringskurvan ut.


Blir du sämre behöver du antingen minska på aktiviteterna eller hålla dig till samma stimulansnivå. Det tar ett tag för hjärnan att vänja sig. Det är som att öva upp en muskel som skadats, du behöver börja försiktigt och utöka långsamt. Det är viktigt att du lyssnar på din kropp och inte har för bråttom framåt.

MARIE ÅSBERGS BÄSTA TIPS

ÅTERHÄMTNING

Själva kärnan för att tillfriskna är återhämtningen. Du behöver ta reda på hur du kan ge dig själv läkning.


Vad är återhämtning för dig?

VAD ÄR ÅTERHÄMTNING?

Det finns exempelvis de som ridit när det var yngre och börjat med detta igen och funnit detta som en utmärkt återhämtning. För vissa fungerar yoga och mindfulness medan andra uppskattar att simma.


Det viktigaste är att du gör det i en måttfull dos och att du gör detta regelbundet.

REGELBUNDENHET

Det är också av stor betydelse att du regelbundet planerar återhämtning i ditt liv. Det är även viktigt med regelbundenhet och rutiner när det gäller sömn och kost.


Försök lägga dig samma tid varje kväll och äta samma tider under dagen. Din inre klocka mår bra av rutiner i dygnsrytmen.

SKAFFA KUNSKAP

Att skaffa kunskap om sjukdomen kan minska din oro då du förstår varför du mår som du gör och varför kroppen reagerar som den gör.

TRÄFFA ANDRA SOM DRABBATS

Att träffa andra som drabbats för att utbyta erfarenheter och känna gemenskap kan också vara av betydelse. Detta kan upprätthålla din självkänsla då du förstår att du inte är ensam.

ANDRA HAR OCKSÅ LÄST...

ÅNGEST OCH DEPRESSION


Vad är ångest och vad kan du göra för att dämpa den? Psykologen Katrin Söderlund ger sina bästa tips.


Läs mer...


SJÄLVKÄNSLA


Hur kan du jobba på din självkänsla. Läs råden från forskarna som forskat om självkänsla.Läs mer...

STRESS


Vad är stress och vad kan du göra för att dämpa stressen? Stressforskaren Töres Theorell ger sina bästa tips.Läs mer...

Kopia av bok (kopia)
bok
Kopia av bok
99
sagt om boken (34)
sagt om boken (37)
sagt om boken (44)
99
sagt om boken (39)
sagt om boken (36)
sagt om boken (38)
sagt om boken (46)
99
sagt om boken (40)
sagt om boken (48)
sagt om boken (41)
sagt om boken (42)
99
sagt om boken (43)
sagt om boken (47)
sagt om boken (35)
99
sagt om boken (39)
sagt om boken (36)m
99
sagt om boken (37)
sagt om boken (34)
sagt om boken (44)
sagt om boken (40)
99
sagt om boken (35)
sagt om boken (38)
sagt om boken (43)
99
sagt om boken (47)
sagt om boken (46)
sagt om boken (42)
sagt om boken (41)
sagt om boken (48)
sagt om boken (4)
sagt om boken (4)
99
sagt om boken (39)
sagt om boken (36)m
Kopia av bok (kopia)
99
sagt om boken (44)
sagt om boken (37)
99
sagt om boken (35)
sagt om boken (38)
Kopia av bok
sagt om boken (34)
sagt om boken (43)
sagt om boken (47)
sagt om boken (46)
sagt om boken (42)
sagt om boken (41)
sagt om boken (48)
333333
sagt om boken (40)