FÖR ANHÖRIG

TILL DIG SOM ANHÖRIG

TIPS OCH RÅD TILL DIG SOM

ANHÖRIG

TILL PERSON SOM DRABBATS AV

STRESSRELATERAD OHÄLSA

Att se en nära anhörig drabbas av utmattningssyndrom där livet förändras kan kännas tufft och skrämmande även för omgivningen. Det kan vara svårt för de anhöriga att veta hur man ska förhålla sig till personen som är sjuk och situationen.


Personen de kände som energisk, ambitiös och driven är nu kanske orkeslös, trött och nedstämd. Sjukdomen påverkar ofta hela den drabbades omgivning. Det blir en omställning och påfrestning för alla.


I boken Stressfrid finns ett helt kapitel tillängnat till den drabbades anhöriga. Detta för att skapa förståelse för sjukdomen samt komma med konkreta tips hur man kan hjälpa till som anhörig.

TIPS FRÅN INSTITUTET FÖR STRESSMEDICIN TILL DIG SOM ÄR

ANHÖRIG


Det är svårt att se en släkting/vän trött och utmattad. Man känner sig ofta både maktlös och rädd. Vad kan man egentligen göra som anhörig till någon som blivit sjuk?


DITT STÖD ÄR VIKTIGT - Det är inte lätt att nå fram till en stressad person innan den blivit sjuk. Ofta leder ett påpekande bara till irritation, men att fråga hur personen återhämtar sig, kan vara en början. Sjukdom innebär ofta en ökad belastning för dig som anhörig och det gäller i högsta grad om någon blivit sjuk i utmattningssyndrom. Det är inte du som är behandlare men du kan vara ett viktigt stöd.


UPPMUNTRA TILL ETT REGELBUNDER LIV - Det viktigaste är att uppmuntra till ett regelbundet liv med mat och sömn på bestämda tider. Erbjud dig att följa med på promenader och visa framförallt att du bryr dig om och förstår. Följ med på läkarbesök och till försäkringskassan om den sjuke behöver det. Undvik konflikter så mycket det går. Ta hjälp av släkt och vänner om du behöver för att orka själv. Ingenting blir bättre av att du också tappar energin.

KÄLLA: Institutet för stressmedicin. Stress, råd och behandling. För anhörig.

VARFÖR DRABBAS MAN AV

STRESSRELATERAD OHÄLSA?

En vanlig missuppfattning om sjukdomen utmattningssyndrom är att personen som insjuknat känner efter för mycket. Att den drabbade borde rycka upp sig och tänka positivt.

.

Människor som drabbas av utmattningssyndrom är oftast högpresterande och ambitiösa. De har en stor tilltro på sin egna förmåga då de oftast klarat av tuffa stunder tidigare i livet. Detta gör att de pushar sig mer än vad som är rimligt.


Att bli sjuk med utmattningssyndrom handlar om långvarig stress och det är oftast flera faktorer som spelar in. Brist på återhämtning är det som ligger till grund. Det är inte en enstaka händelse som gör en sjuk utan det handlar om stress under en längre period utan återhämtning.

STRESSRELATERAD OHÄLSA

ENERGIN ÄR OJÄMN

OJÄMN ENERGI

Som sjuk med utmattningssyndrom är energinivån olika mycket olika dagar. Vissa dagar har den drabbade mycket energi och vissa dagar orkar hen inte ens lämna hemmet. Det kan därför vara svårt att förstå sig på sjukdomen.

GER ETT INTRYCK AV ATT VARA FRISK

När ni träffar den drabbade ger hen troligen ett intryck av att vara pigg och glad. Dels anstränger sig hen men det kan också vara så att just den dagen är en dag med bra energi.

VARFÖR MINDRE ENERGI?

Anledningen till att den drabbade har låg energi en dag kan bero på att den drabbade använt sig av för mycket energi (överansträngt sig) och då fått ett så kallat bakslag. Om man förbrukar mer energi än vad man har får man "betala" tillbaka kommande dagar. Dagar med mindre energi kan också komma utan anledning. Så ser rehabiliteringen ut.

ENERGIN GÅR OFTAST INTE ATT STYRA

Energinivån på dagarna går inte att styra. Den drabbade kan exempelvis inte vila sig i form under fredagen inför en aktivitet på lördagen och då ha en dag med bra energi. (Däremot rekommenderas lugna dagar innan och efter en dag som kräver mer energi).

ÖPPEN INBJUDAN

Det kan vara svårt för den drabbade att boka in aktiviteter då hen inte kan veta hur dagsformen av energi är just den dagen. Att få besked om den drabbade kan komma på en AW eller en företagsfest kan därför vara svårt. Detta eftersom det är omöjligt för hen att kunna veta hur energin är då. Och är energin låg bör hen stanna hemma.


Försök därför ha förståelse för detta och sätt ingen press utan ha gärna en öppen inbjudandär du meddelar den anställde att hen är välkommen och att hen inte behöver lämna besked om hen inte kan.

BOKEN STRESSFRID

I boken Stressfrid finns ett helt kapitel om tillägnat dig som anhörig för att du ska få en bättre förståelse för vad den som drabbad går igenom. 

NÅGRA KONKRETA RÅD TILL DIG SOM ÄR

ANHÖRIG

STÄLL INGA KRAV


Det är viktigt att personen som är sjuk inte känner några krav. Om du är partner med personen i fråga är det bra om du tar på dig större ansvar över hushållssysslorna ett tag. Detta eftersom den drabbade behöver få en möjlighet att prioritera sin återhämtning och rehabilitering. Be om hjälp från släkt och vänner så att du själv ska orka.


Att orka fokusera, minnas och sköta allt det administrativa kring sjukskrivningen kan vara svårt. Hantering med sjukskrivningen ställer krav på den drabbade som kan kännas överväldigande. Detta är tacksamt om du som anhörig kan hjälpa den drabbade med.

HA TÅLAMOD


Det är en tuff resa för både den utmattade och anhöriga. Hjärnan tar tid på sig att läka. En person som är sjuk i utmattningssyndrom är på grund av tröttheten ofta både irriterad och orolig.


Det du kan göra är att försöka ge personen en känsla av trygghet, att ni löser detta tillsammans. Att du finns där för hen och att allt kommer att bli bra. Du behöver ha tålamod och vara stark.

SYMPTOMEN SYNS INTE ALLTID


Personen som insjuknat är på botten. Även om den drabbade ger ett piggt, glatt och energiskt intryck är hen inte frisk. Det är därför viktigt att inte luras av denna fasad. En person som insjuknat i utmattningssyndrom vill ofta göra sitt bästa för att ge ett bra intryck, vara glad och inte verka trött.

UNDVIK BELASTA DEN DRABBADE


Då personer med utmattningssyndrom oftast vill hjälpa andra och har svårt att säga nej är det extra viktigt att du inte belastar hen med något. Detta gäller både praktisk hjälp men även mental stöttning. Allt sådant tar av energin som den drabbade nu har begränsat av.

GLÖM INTE DIN EGNA ÅTERHÄMTNING


Är du partner med den utmattade har din vardag också påverkas väldigt mycket då din partner blev sjuk. Det är viktigt att du inte glömmer bort dig själv under denna tid.


För att du ska orka behöver du planera in återhämtning och det är bra om du behåller dina egna aktiviteter och intressen så du också får en paus i vardagen. Se dock till att ni får hjälp med barnen ifall den utmattade har svårt att klara av barnen själv. Be vänner och föräldrar om hjälp.

ANDRA HAR OCKSÅ LÄST...

VAD HÄNDER I KROPPEN

NÄR DU UPPLEVER STRESS?

VAD SÄGER FORSKNINGEN

OM UMS?

UTMATTNINGSEXPERTENS TIPS

FÖR LYCKAD REHABILITERING

ANDNINGSÖVNING FÖR ATT

DÄMPA DIN ÅNGEST

SÅ LYCKAS DU UPPNÅ

DJUPSÖMN

DEPRESSION KAN BERO PÅ

PROBLEM MED SKÖLDKÖRTEL