BESTÄLL BOKEN STRESSFRID

BESTÄLL BOKEN STRESSFRID

FÖRFATTARE LINDA HENRIKSSON

BOKEN STRESSFRID

SVAREN DU SÖKER FÖR ETT FRISKARE LIV

En praktisk handbok med fokus på konkreta lösningar.Hur minskar du på stressen och hur kan du genom andning lugna din kropp? Hur lyckas du med sömnen när din kropp är stressad och vad kan du göra för att uppnå den reparerande djupsömnen? Varför har du ångest och vad kan du göra för att dämpa den?


Vad är viktigt att få med i läkarintyget och vad gör du omFörsäkringskassannekar dig rätten till sjukpenning? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.


I boken får du ta del av personliga berättelser samt tips från experter och forskare inom bland annat sömn, kost, fysisk aktivitet, självkänsla, stress och sjukförsäkring. Boken riktar sig till dig som är sjuk på grund av stress men också till din omgivning.

STRESSFRID

SVAREN DU SÖKER FÖR ETT FRISKARE LIV


KLICKA PÅ BOKEN för att göra en beställning.