FORSKARE OCH EXPERTER

FORSKARE OCH EXPERTER

FORSKARE OCH EXPERTER

I BOKEN OCH PÅ HEMSIDAN  STRESSFRID 

STRESSTÖRES THEORELL

Stressforskaren Töres Theorell ger sina bästa tips för att lyckas hantera stress. Vad är stress och hur kan du genom andning lugna din kropp är frågor som besvaras i kapitlet om stress.


Läs mer om stress...

SÖMNCHRISTIAN BENEDICT

Varför har du svårt att sova när kroppen är stressen och hur gör du för att lyckas uppnå den reparerande djupsömnen?


Sömnforskaren Christian Benedict, som är en av författarna till boken "Sömn, sömn, sömn" delar med sig av sina bästa tips.


Läs mer om sömn...

FYSISK AKTIVITET


JOHANNA DRAKENHAMMAR

Vilken träningsform är lämplig och hur vet du om du tränat för mycket?


Träningsexperten Johanna Drakenhammar delar med sig av sina bästa tips för att lyckas med fysisk aktivitet när din kropp är eller har varit sjuk pga stress.


Läs mer om fysisk aktivitet...

SJÄLVKÄNSLAMAARIT JOHNSON

Vad beror låg självkänsla på och vad kan du göra för att förbättra din självkänsla?


Forskaren Maarit Johnson har forskat om ämnet i över 30 år och delar med sig av sin kunskap.


Läs mer om självkänsla...

ÅNGEST OCH DEPRRESSIONKATRIN SÖDERLUND

Det är vanligt att du har ångest när du är sjuk med utmattningssyndrom. Att vara slutkörd dagligen tär på psyket. Och att ofta känna stress ökar risken för ångest. Även depression förekommer ofta

som en samsjuklighet.


För att få en förståelse över vad ångest och depression är samt få svar på vad du kan göra för att dämpa bland annat ångesten har jag intervjuat psykologen Katrin Söderlund.


Läs mer om ångest och depression...

UTMATTNINGSSYNDROMMARIE ÅSBERG

Forskaren Marie Åsberg, kvinnan som myntade begreppet utmattningssyndrom ger sina bästa tips för att lyckas med sin rehabilitering.


Läs mer om utmattningssyndrom...

KOSTHENRIK ENNART

Vilken kost är extra viktig när kroppen är stressad och vilken bör vi undvika? Hur dämpar man sitt sötsug när kroppen skriker efter snabba kolhydrater?


Kostexperten och vetenskapsjournalisten Henrik Ennart som är en av författarna till boken "Happy Food" delar med sig av kloka tips.


Läs mer om kost...

SJUKFÖRSÄKRINGGÖRAN SÖDERLUND

Vad kan du göra om Försäkringskassan nekar dig din rätt till sjukpenning och vad är viktigt att få med

i ditt läkarintyg.


Sjukförsäkringsexperten Göran Söderlundsom arbetat på Försäkringskassan i över 30 år delar med sig av sina bästa tips.


Läs mer om sjukförsäkring...

PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLALENNART HALLSTEN

Varför har du en prestationsbaserad självkänsla och kan detta vara en förklaring till att du blev sjuk? Hur arbetar man med sin prestationsbaserade självkänsla?


Forskaren Lennart Hallsten var mannen som myntade begreppet och han delar med sig av sin kunskap.


Läs mer om prestationsbaserad självkänsla...

BOKEN STRESSFRIDSVAREN DU SÖKER FÖR ETT FRISKARE LIV


I boken får du ta del av personliga berättelser samt tips från experter och forskare inom bland annat sömn, kost, fysisk aktivitet, självkänsla, stress och sjukförsäkring. Boken riktar sig till dig som är sjuk på grund av stress men också till din omgivning.


Ett kapitel är tillägnat anhöriga för att de ska få förståelse för vad du som drabbad går igenom.


Läs mer om boken Stressfrid...