SJUKFÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRING

MED STÖD FRÅN SJUKFÖRSÄKRINGSEXPERTEN

GÖRAN SÖDERLUND

SJUKFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Man önskar att det vore givet att när du är sjuk går du till läkaren och att läkarens sjukskrivning genom sjukintyget ska räcka för att Försäkringskassan ska bevilja dig sjukpenning. Tyvärr fungerar det inte alltid så. Försäkringskassan gör alltför ofta andra bedömningar än vad läkaren gör och där står du sjuk, ensam och nu också utan inkomst.


För att läsa mig om lagar och regler rörande vår sjukpenning har jag intervjuat sjukförsäkringsexperten Göran Söderlund. Göran Söderlund har arbetat på Försäkringskassan i över trettio år. Idag är han pensionär och arbetar med att hjälpa människor med sjukförsäkringsärenden.

TIPS FRÅN SJUKFÖRSÄKRINGS-EXPERTEN

SKRIV NER VILKA BEGRÄNSNINGAR DU HAR

Du som är sjuk med utmattningssyndrom har ofta svårt med minnet, koncentrationen och att hålla fokus. Att under läkarbesöket tydligt kunna redogöra vilka symptom och vilka begränsningar du har kan därför vara svårt.


Ett tips är att du skriver ner symptomen du har samt dina begränsningar. Det vill säga vad du inte klarar nu som du klarade av när du var frisk. Ta sedan med dessa anteckningar och ge till läkaren.

PUNKTEN AKTIVITETS-

BEGRÄNSNING I LÄKARINTYGET

I läkarintygen som läkaren skickar till Försäkringskassan finns olika punkter där läkaren har möjlighet att förklara ditt sjukdomstillstånd. Detta ligger sedan som grund till Försäkringskassans beslut angående din rätt till sjukpenning. Av den anledningen är det väldigt viktigt att just dessa läkarintyg blir utförligt och korrekt ifyllda.


Punkten aktivitetsbegränsning är den allra viktigaste punkten och ibland är denna punkt otydligt skriven av läkaren. Det räcker inte att skriva diagnosen exempelvis utmattningssyndrom och att handläggaren på Försäkringskassan därmed ska förstå vilka begränsningar det handlar om. Det gäller att tydligt redogöra för aktivitetsbegränsning i förhållande till diagnos och arbete.

VID AVSLAG

Påbörja processen med omprövning/överklagan samtidigt som du gör en ny ansökan om sjukersättning.


Det är inte omöjligt att du får godkänt med en ny ansökan trots att den gamla fick avslag. Det beror på att man lär sig hur medicinska underlag ska skrivas och vad som saknades i tidigare underlag.

HJÄLPER DET ATT DU SJÄLV SKRIVER ETT BREV TILL FÖRSÄKRINGS-

KASSAN?

Svaret är nej. Försäkringskassan bryr sig inte om det du skriver utan fokuserar i princip enbart på sjukintygen menar sjukförsäkringsexperten.

BOKEN STRESSFRID

Många har idag problem med Försäkringskassan och därför handlar ett kapitel i boken Stressfrid om just sjukförsäkring.


Vad är viktigt att få med läkarintyget och vad gör du om Försäkringskassan nekar dig rätten till sjukpenning? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.


I boken Stressfrid finns ett helt kapitel om sjukförsäkring där sjukförsäkringsexperten ger sina bästa tips och råd gällande sjukförsäkring.

ÖNSKAR DU HJÄLP AV

 SJUKFÖRSÄKRINGSEXPERTEN?

ANDRA HAR OCKSÅ LÄST...

KOSTTILLSKOTT TILL EN

STRESSAD KROPP

VAD SÄGER FORSKNINGEN

OM UMS?

ÖVNINGAR OCH TANKESÄTT FÖR

BÄTTRE SJÄLVKÄNSLA

ANDNINGSÖVNING FÖR ATT

DÄMPA DIN ÅNGEST

SÅ LYCKAS DU UPPNÅ

DJUPSÖMN

DEPRESSION KAN BERO PÅ

PROBLEM MED SKÖLDKÖRTEL