FÖR DIG SOM LIGGER I RISKZONEN

LIGGER DU I RISKZONEN?

STRESSRELATERAD OHÄLSA

LIGGER DU I RISKZONEN?

VIKTIGT MED BALANS AV AKTIVITET OCH VILA

Många upplever stress som ett problem men egentligen är stress en bra och livsnödvändig funktion. Stress gör att du under pressade situationer kan prestera bättre då stresshormoner och endorfiner utsöndras. Kroppen är byggd för att klara av stress men när du utsätts för stress under en längre tid, psykiskt eller fysiskt, uppstår negativa effekter.


För att ha en bra balans i livet behöver du lagom mängd aktivitet och lagom mängd vila. Många stressar idag med för mycket aktiviteter och prioriterar inte vila och återhämtning.

SJÄLVSKATTNINGSTEST

UTMATTNINGSSYNDROM

Det finns idag olika tester du kan göra för att se om du ligger i farozonen för att drabbas av utmattningssyndrom.

Karolinska Exhaustion Disorder Scale, KEDS, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom. Den som får högre poäng än 18 på testet ligger i riskzonen.

ISM-formuläret Självskattat utmattningssyndrom (s-UMS) har utvecklats av en forskatgrupp på Institutet för stressmedicin i Göteborg. Det är ett självskattningsfomulär som bygger på de diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom.

ANDRA HAR OCKSÅ LÄST...

KOSTTILLSKOTT TILL EN

STRESSAD KROPP

VAD SÄGER FORSKNINGEN

OM UMS?

ÖVNINGAR OCH TANKESÄTT FÖR

BÄTTRE SJÄLVKÄNSLA

ANDNINGSÖVNING FÖR ATT

DÄMPA DIN ÅNGEST

SÅ LYCKAS DU UPPNÅ

DJUPSÖMN

DEPRESSION KAN BERO PÅ

PROBLEM MED SKÖLDKÖRTEL