SÅ UNDVIKER DU ATT BLI UTBRÄND PÅ ARBETET

STRESS I ARBETET

STRESS I ARBETET


SÅ UNDVIKER DU ATT BLI UTBRÄND PÅ ARBETET

Många av oss som drabbas av utmattningssyndrom blir sjuka på grund av arbetet. Oftast är det dock en kombination av privatlivet och arbetsbelastningen. 


Att undvika att bli utbränd är lättare sagt än gjort. Viktigt att känna till är att man inte blir sjuk på grund av stress då stress i sig inte är farligt. Det är brist på återhämtning som är det farliga.

TIPS FÖR ATT UNDVIKA ATT BLI

UTBRÄND PÅ ARBETET

TA MICROPAUSER


Gå ut någon minut och få frisk luft. Om möjligt, ta en promenad tex under en del av din lunchrast. Ett annat sätt att ladda batterierna är att du tar en paus under dagen och blundar någon minut. På detta sätt låter du hjärnan vila.

PLANERA IN TRÄNING


Planera in träning, promenad är bättre än ingenting. Fysisk aktivitet hjälper dig att lättare hantera stress.

SKILJ TYDLIGT PÅ ARBETE OCH LEDIGHET


Skilj på arbete och ledighet tydligt. Ex med din telefon, var inte alltid anträffbar. Svarar du någon gång på kvällen förväntas du alltid göra det. Sätt gränser på när du behöver vara tillgänglig och lägg därefter ifrån dig telefonen.

LÄS ALDRIG JOBBMAIL PÅ DIN FRITID


Läs ALDRIG jobbmail under din ledighet. Bestäm och var tydlig mot dig själv och din omgivning när du arbetar och när du är ledig. Öppna inte mailen på kvällen eller morgonen. Gör det först när du kommer till arbetet. Annars tänker du på det och vill lösa det. Oavsett vad det står på mailet kan det alltid vänta.

PRIORITERA SÖMN


Prioritera sömn. Lägg dig i tid och låt sömnen vara en viktig prioritering.

(Läs mer om sömn här.)

PLANERA IN LEDIGHET


Planera in ledighet. Har du perioder av mycket arbete? Planera in ledighet efteråt där du inte arbetar. Det är viktigt med återhämtning.

TECKEN ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ

I ARBETET

MINSKAT ENGAGEMANG I ARBETSUPPGIFTERNA


Drivet och engagemanget försvinner när energin begränsas. Man visar mindre intresse för arbetsuppgifterna.

TRÖTTHET EFTER AVSLUTAT ARBETSPASS


Om man efter ett arbetspass är trött och detta är något man i vanliga fall inte brukar vara kan det också ses som ett varningstecken.


Trötthet brukar vara ett av de första symptomen. Här gäller det att bromsa i tid.


SVÅRIGHETER ATT PASSA ARBETSTIDER


Flera upprepade tillfällen där en arbetstagare har svårt att passa arbetstider kan ses som ett varningstecken.

MINDRE INTRESSE OCH ORK FÖR FRITIDSAKTIVITER


När energin blir begränsad är det lätt att man drar sig undan för att det inte finns ork för socialt umgänge. Man drar sig undan socialt.


Man visar mindre intresse och har inte energi och ork till fritidsaktiviteter. 


TVIVEL PÅ SIN EGNA KOMPETENS


Tron på sin egna förmåga sänks och självförtroendet är inte det samma när energin inte räcker till.

MER ÖVERTIDSARBETE


Övertidsarbete kan bero på att arbetsbelastningen är för hög och arbetsuppgifterna är för många.


Det kan också bero på att arbetstagaren har mindre energi och får sämre koncentrationsförmåga vilket oftast är ett tecken på en början på en utmattning.