FÖR ARBETSGIVARE

ARBETSGIVARE

TIPS OCH RÅD TILL DIG SOM

ARBETSGIVARE

TILL PERSON SOM DRABBATS AV STRESSRELATERAD OHÄLSA

Ett viktigt råd till chefer är att i praktisk handling visa sitt intresse för varje medarbetare, att vara lyhörd för signaler på hög stressbelastning och att uppmuntra till återhämtning. Stöd för fysisk träning liksom att erbjuda sömnskola ärutmärkta sätt att främja hälsosamma levnadsvanor hos medarbetarna.


Stresshanteringskurser kan ha en positiv men övergående effekt. Det är därför viktigt att följa upp kontinuerligt och inte minst ge stöd i prioriteringar och gränssättning.


Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och organisatorisk och/eller social arbetsmiljö. Därför behöver man både stödja de enskilda medarbetarna, men också se över de organisatoriska förutsättningarna för arbetet.

KÄLLA: Institutet för stressmedicin.

Stress, råd och behandling. För arbetsgivare.

TECKEN ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ

SOM ARBETSGIVARE

MINSKAT ENGAGEMANG I ARBETSUPPGIFTERNA


Drivet och engagemanget försvinner när energin begränsas. Man visar mindre intresse för arbetsuppgifterna.

TRÖTTHET EFTER AVSLUTAT ARBETSPASS


Om man efter ett arbetspass är trött och detta är något man i vanliga fall inte brukar vara kan det också ses som ett varningstecken.


Trötthet brukar vara ett av de första symptomen. Här gäller det att bromsa i tid.


SVÅRIGHETER ATT PASSA ARBETSTIDER


Flera upprepade tillfällen där en arbetstagare har svårt att passa arbetstider kan ses som ett varningstecken.

MINDRE INTRESSE OCH ORK FÖR FRITIDSAKTIVITER


När energin blir begränsad är det lätt att man drar sig undan för att det inte finns ork för socialt umgänge. Man drar sig undan socialt.


Man visar mindre intresse och har inte energi och ork till fritidsaktiviteter. 


TVIVEL PÅ SIN EGNA KOMPETENS


Tron på sin egna förmåga sänks och självförtroendet är inte det samma när energin inte räcker till.

MER ÖVERTIDSARBETE


Övertidsarbete kan bero på att arbetsbelastningen är för hög och arbetsuppgifterna är för många.


Det kan också bero på att arbetstagaren har mindre energi och får sämre koncentrationsförmåga vilket oftast är ett tecken på en början på en utmattning.

STRESSRELATERAD OHÄLSA

ENERGIN ÄR OJÄMN

OJÄMN ENERGI

Som sjuk med utmattningssyndrom är energinivån olika mycket olika dagar. Vissa dagar har den drabbade mycket energi och vissa dagar orkar hen inte ens lämna hemmet. Det kan därför vara svårt att förstå sig på sjukdomen.

GER ETT INTRYCK AV ATT VARA FRISK

När ni träffar den drabbade ger hen troligen ett intryck av att vara pigg och glad. Dels anstränger sig hen men det kan också vara så att just den dagen är en dag med bra energi.

VARFÖR MINDRE ENERGI?

Anledningen till att den drabbade har låg energi en dag kan bero på att den drabbade använt sig av för mycket energi (överansträngt sig) och då fått ett så kallat bakslag. Om man förbrukar mer energi än vad man har får man "betala" tillbaka kommande dagar. Dagar med mindre energi kan också komma utan anledning. Så ser rehabiliteringen ut.

ENERGIN GÅR OFTAST INTE ATT STYRA

Energinivån på dagarna går inte att styra. Den drabbade kan exempelvis inte vila sig i form under fredagen inför en aktivitet på lördagen och då ha en dag med bra energi. (Däremot rekommenderas lugna dagar innan och efter en dag som kräver mer energi).

ÖPPEN INBJUDAN

Det kan vara svårt för den drabbade att boka in aktiviteter då hen inte kan veta hur dagsformen av energi är just den dagen. Att få besked om den drabbade kan komma på en AW eller en företagsfest kan därför vara svårt. Detta eftersom det är omöjligt för hen att kunna veta hur energin är då. Och är energin låg bör hen stanna hemma.


Försök därför ha förståelse för detta och sätt ingen press utan ha gärna en öppen inbjudandär du meddelar den anställde att hen är välkommen och att hen inte behöver lämna besked om hen inte kan.

VARFÖR DRABBAS MAN AV

STRESSRELATERAD OHÄLSA?

En vanlig missuppfattning om sjukdomen utmattningssyndrom är att personen som insjuknat känner efter för mycket. Att den drabbade borde rycka upp sig och tänka positivt.

.

Människor som drabbas av utmattningssyndrom är oftast högpresterande och ambitiösa. De har en stor tilltro på sin egna förmåga då de oftast klarat av tuffa stunder tidigare i livet. Detta gör att de pushar sig mer än vad som är rimligt.


Att bli sjuk med utmattningssyndrom handlar om långvarig stress och det är oftast flera faktorer som spelar in. Brist på återhämtning är det som ligger till grund. Det är inte en enstaka händelse som gör en sjuk utan det handlar om stress under en längre period utan återhämtning.

RÅD TILL ARBETSGIVARE VID

ÅTERGÅNG TILL ARBETE

Börja med enkla definierade arbetsuppgifter, väl avgränsade i tid och omfattning.

En sak i sänder utan tidspress.

Aldrig dator och mobil samtidigt.

Lugn miljö, gärna avskild arbetsplats, helst möjligheter att stänga dörren. Den drabbade störs av höga ljud och för mycket intryck.

Långsamt ökande aktivitet på alla plan, inkluderande såväl arbetstidens omfattning som komplexiteten på arbetsuppgifterna.

STÖTTA DINA ANSTÄLLDA

KÖP BOKEN STRESSFRID

Stötta din arbetstagare genom att köpa boken Stressfrid till hen. Det är en praktisk handbok med fokus på konkreta lösningar. Hur minskar du på stressen och hur kan du genom andning lugna din kropp? Hur lyckas du med sömnennär din kropp är stressad och vad kan du göra för att uppnå den reparerande djupsömnen? Varför har du ångestoch vad kan du göra för att dämpa den? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.


I boken får du ta del av personliga berättelser samt tips från experter och forskare inom bland annat sömn, kost, fysisk aktivitet, självkänsla, stress och sjukförsäkring. Boken riktar sig till dig som är sjuk på grund av stress men också till din omgivning.


Ett kapitel är tillägnat anhöriga för att de ska få förståelse för vad den som drabbad går igenom.

PRIMÄRVÅRD FÖR ARBETSGÅNG

PRIMA-PROJEKTET

Hur ska den som drabbats av arbetsrelaterad psykisk ohälsa kunna komma tillbaks i arbetet? I ett projekt kallad PRIMA-projektet (Primärvård för arbetsåtergång) testas ett nytt arbetssätt. 


Inom ramen för PRIMA-studien har en lathund tagits fram för arbetsgivarens planering för arbetsåtergång. Arbetssättet är delvis utvecklat under det mångåriga arbetet med att behandla patienter med stressrelaterad ohälsa som bedrivits vid Institutet för stressmedicin.

ANDRA HAR OCKSÅ LÄST...

VAD HÄNDER I KROPPEN

NÄR DU UPPLEVER STRESS?

VAD SÄGER FORSKNINGEN

OM UMS?

UTMATTNINGSEXPERTENS TIPS

FÖR LYCKAD REHABILITERING

ANDNINGSÖVNING FÖR ATT

DÄMPA DIN ÅNGEST

SÅ LYCKAS DU UPPNÅ

DJUPSÖMN

DEPRESSION KAN BERO PÅ

PROBLEM MED SKÖLDKÖRTEL