OM STRESSFRID

OM STRESSFRID

STRESSFRID

FÖR KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE FÖR UTMATTNINGSSYNDROM

Stressfrid grundades 2019 av Linda Henriksson som då hade varit sjuk med utmattningssyndrom i drygt två år.


Förhoppningen med Stressfrid är att bidra med kunskap och förståelse för sjukdomen utmattningssyndrom.

BOKEN STRESSFRID

MED STÖD FRÅN 9 OLIKA FORSKARE OCH EXPERTER

En praktisk handbok med fokus på konkreta lösningar.


Hur minskar du på stressen och hur kan du genom andning lugna din kropp? Hur lyckas du med sömnen när din kropp är stressad och vad kan du göra för att uppnå den reparerande djupsömnen? Varför har du ångest och vad kan du göra för att dämpa den? Vad är viktigt att få med i läkarintyget och vad gör du om Försäkringskassan nekar dig rätten till sjukpenning? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.


I boken får du ta del av personliga berättelser samt tips från experter och forskare inom bland annat sömn, kost, fysisk aktivitet, självkänsla, stress och sjukförsäkring. Boken riktar sig till dig som är sjuk på grund av stress men också till din omgivning.


Ett kapitel är tillägnat anhöriga för att de ska få förståelse för vad du som drabbad går igenom.

FORSKARE OCH EXPERTER

VARS KUNSKAP SPRIDS PÅ STRESSFRID

STRESS

TÖRES THEORELL

Stressforskaren Töres Theorell ger sina bästa tips för att lyckas hantera stress. Vad är stress och hur kan du genom andning lugna din kropp är frågor som besvaras i kapitlet om stress.

SÖMN

CHRISTIAN BENEDICT

Sömnforskaren Christian Benedict, som är en av författarna till boken "Sömn, sömn, sömn" delar med sig av sina bästa tips.


Varför har du svårt att sova när kroppen är stressen och hur gör du för att lyckas uppnå den reparerande djupsömnen är några av frågorna som besvaras i boken.

FYSISK AKTIVITET

JOHANNA DRAKENHAMMAR

Träningsexperten Johanna Drakenhammar delar med sig av sina bästa tips för att lyckas med fysisk aktivitet när din kropp är eller har varit sjuk pga stress.


Vilken träningsform är lämplig och hur vet du om du tränat för mycket är frågor som besvaras i boken.

SJÄLVKÄNSLA

MAARIT JOHNSON

Forskaren Maarit Johnson har forskat om ämnet i över 30 år och delar med sig av sin kunskap.


Vad beror låg självkänsla på och vad kan du göra för att förbättra din självkänsla? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.

ÅNGEST OCH DEPRESSION

KATRIN SÖDERLUND

Psykologen Katrin Söderlund ger sina bästa tips för att hantera och dämpa problematik med ångest och depression.


Vad är ångest och vad är depression? Varför drabbas man och hur kan man tex med andning dämpa ångesten. Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.

UTMATTNINGSSYNDROM

MARIE ÅSBERG

Forskaren Marie Åsberg, kvinnan som myntade begreppet utmattningssyndrom ger sina bästa tips för att lyckas med sin rehabilitering.

KOST

HENRIK ENNART

Kostexperten och vetenskapsjournalisten Henrik Ennart som är en av författarna till boken "Happy Food" delar med sig av kloka tips.


Vilken kost är extra viktig när kroppen är stressad och vilken bör vi undvika? Hur dämpar man sitt sötsug när kroppen skriker efter snabba kolhydrater? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.

SJUKFÖRSÄKRING

GÖRAN SÖDERLUND

Sjukförsäkringsexperten Göran Söderlundsom arbetat på Försäkringskassan i över 30 år delar med sig av sina bästa tips.


Vad kan du göra om Försäkringskassan nekar dig din rätt till sjukpenning och vad är viktigt att få med

i ditt läkarintyg. Dessa är några av frågorna som besvas i boken.

PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA

LENNART HALLSTEN

Forskaren Lennart Hallsten var mannen som myntade begreppet och han delar med sig av sin kunskap.


Varför har du en prestationsbaserad självkänsla och kan detta vara en förklaring till att du blev sjuk? Hur arbetar man med sin prestationsbaserade självkänsla? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.

NOMINERAD TILL

FÖRDOMSPRISET

2019 nominerades Linda Henriksson till fördomspriset, fonden för psykisk ohälsa.

MOTIVERING TILL NOMINERING:


"Linda Henriksson, som skrivit boken Stressfrid nomineras dels för att hon driver spridning genom sitt instagram- konto ”Stressfrid”, dels för att hon deltagit i dokumentär kring utmattningssyndrom för att ge en realistisk och rättvis bild av sjukdomen samt deltagit i övriga medier för spridning. Med en målsättning att ge hopp vill hon skapa medvetenhet och acceptans till andra som drabbas för att de också ska veta att de inte är ensamma."

FONDEN FÖR

PSYKISK OHÄLSA

SVT UPPDRAG GRANSKNING

SJUKT STRESSAD

En dokumentärserie där du får följa fyra kvinnor som alla blivit sjuka på grund av stress.


För att skapa förståelse för sjukdomen utmattningssyndrom och för att andra som drabbas av sjukdomen ska veta att de inte är ensamma valde Linda Henriksson att delta i dokumentären. 

LÄRDOMAR AV EN UTMATTNING

PRESTATIONSPODDEN

"När Linda drabbades av utmattning så ville hon ta reda på hur hon skulle bli frisk och sprida till andra. Hon skrev boken Stressfrid och dessutom skapade hon ett jättefint instagramkonto med tips om hur man tar sig ur en utmattning och lär sig leva med det. Lyssna till en härligt kvinna."


- Caroline Norbelie , Prestationspodden

STRESSFRID

PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM

deep breaths
in bed by nine
överdriver2
new game
tavla
schema
gasa bromsa
valt att bli sjuk
överdriver
ums1
ta hand om dig själv
dear soul
påminnelse
Sjukskriven
stötta en vän
små droppar vara för mkt
ta dig genom dagen
in bed by nine
överdriver2
new game
tavla
schema
gasa bromsa
valt att bli sjuk
överdriver
ums1
ta hand om dig själv
dear soul
påminnelse
Sjukskriven
små droppar vara för mkt
ta dig genom dagen
deep breaths
schema
gasa bromsa
valt att bli sjuk
överdriver
ums1
ta hand om dig själv
dear soul
påminnelse
Sjukskriven
stötta en vän
små droppar vara för mkt
ta dig genom dagen
deep breaths
in bed by nine
överdriver2
new game
tavla
valt att bli sjuk
överdriver
ums1
ta hand om dig själv
dear soul
påminnelse
Sjukskriven
stötta en vän
små droppar vara för mkt
ta dig genom dagen
deep breaths
in bed by nine
överdriver2
new game
tavla
schema
gasa bromsa

ARTIKLAR